ERKENDE VLABEL SCHATTING NODIG?

Heb je een waardebepaling in het kader van een overlijden, echtscheidingsprocedure, bewindvoering, schenking of een fiscale schatting van de onroerende goederen in een vennootschap nodig?

Neem geen risico’s als je een vastgoedwaarde aan de fiscus moet doorgeven. Kies voor maximale gemoedsrust met een officiële, erkende en bindende VLABEL schatting, kies voor Vastima.

Erkend VLABEL schatting bij echtscheidingsprocedure, bewindvoering, schenking, erfenis of een fiscale schatting

WAT IS EEN VLABEL SCHATTING?

Erkend VLABEL schatting bij echtscheidingsprocedure, bewindvoering, schenking, erfenis of een fiscale schatting

Een VLABEL schatting is een officiële waardebepaling van onroerende goederen zoals een huis, appartement, bouwgrond of ander vastgoed, specifiek bedoeld voor de Vlaamse Belastingdienst.

Het schattingsverslag moet aan een aantal vorm- en kwaliteitsvereisten voldoen en opgesteld worden door een VLABEL erkend schatter. Vastima is opgenomen op de lijst van schatters-experten.

Onze onafhankelijke vastgoedschatting gebruikt de fiscus als basis om verschuldigde belastingen op onroerende goederen te bepalen. Een erkende VLABEL schatting geeft jou de zekerheid dat je een correct bedrag doorgeeft.

WANNEER KIEZEN VOOR EEN ERKENDE VLABEL SCHATTER?

Vastima is VLABEL erkend schatter-expert bindende schatting

Er zijn verschillende scenario’s waarbij een officiële waardebepaling van onroerende goederen wenselijk is om discussies te vermijden. In sommige gevallen is een erkende vastgoedschatting zelfs verplicht, bijvoorbeeld wanneer je een fiscale waarde moet doorgeven aan de Vlaamse Belastingdienst.

Kies zeker voor een erkende VLABEL schatting bij:

  • Aangifte van nalatenschap voor berekening van de erfbelasting of successiebelasting;
  • In geval van schenking van onroerende goederen;
  • Onafhankelijke schatting vereffening - verdeling bij echtscheiding;
  • Schatten vastgoedwaarde voor verkoop door bewindvoerder of voogd;
  • Fiscale waardering van onroerende goederen in een vennootschap.

BINDENDE SCHATTING BIJ VASTIMA

In principe mag je zelf de waarde van je onroerende goederen aan de fiscus doorgeven, alleen is dat niet zonder risico. Is je bedrag te hoog, dan betaal je te veel belastingen. Schat je te laag, dan riskeer je controles én boetes.

Neem geen onnodige risico’s en schakel Vastima in. Wij stellen voor jou een schattingsverslag op dat voldoet aan de wettelijke eisen. De waardebepaling in dat verslag is bindend. Je zal dus geen boete of verhoogde belasting moeten betalen als je het geschatte onroerend goed met meerwaarde verkoopt binnen de twee jaar. Denk er wel aan dat je zo’n aanvraag tot bindende schatting tijdig doet.

Vastima is VLABEL erkend schatter-expert bindende schatting

WAT IS HET NADEEL VAN EEN SCHATTING DOOR VLABEL ZELF?

Je kan de bindende schatting ook rechtstreeks bij Vlabel leggen. Maar Vlabel heeft er natuurlijk alle belang bij om de prijs zo hoog mogelijk in te schatten. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de belastinginkomsten.

Ben je niet akkoord met de waardering? Dan zal de belasting in eerste instantie toch berekend worden op basis van deze schatting. Daarna kan je binnen de drie maanden een bezwaarschrift indienen waarbij je bewijst waarom de waardering volgens jou te hoog is.

Een lagere verkoopprijs dan de door VLABEL geschatte prijs is zo’n bewijsstuk. Maar dan moet het vastgoed wel binnen de drie maanden verkocht zijn om dat bewijs te kunnen leveren, wat in de praktijk niet altijd haalbaar of wenselijk is.

Ik wil een VLABEL SCHATTING

Laat hier jouw gegevens na en wij contacteren je zo snel mogelijk.